Činnosti spoločnosti COLAS, s.r.o.:


Vodorovné dopravné značenie

 

Vodorovné dopravné značenie patrí k našim dominantným činnostiam.

Pre zabezpečenie naximálnej kvality používame profesionálne zanačkovacie stroje HOFMANN a TRASAR. Náš tým odborníkov neustále pracuje na správnom výbere materiálov pre maximálnu kvalitu vodorovného dopravného značenia.

Na potreby trhu vieme pružne reagovať najnovšími technológiami.


Technológie vodorovného dopravného značenia

 

- Aplikácia jednozložkovou farbou
- Aplikácia dvojzložkovou farbou (studený plast)
- Aplikácia termoplastickou hmotou (multidod)
- Aplikácia predformovanou páskou (oranžová, biela, čierna)

Uvedené technológie vodorovného dopravného značenia sa dajú realizovať v aj v reflexnej úprave.


Zvislé dopravné značenie

 

Zvislé dopravné značenie sme schopný realizovať od prípravy projektovej dokumentácie až po samostatnú realizáciu. Pri výrobe a osádzaní dopravných značiek používame vždy certifikovaný materiál v súlade s Európskymi normami.


Dočasné dopravné značenie

 

Dočasné dopravné značenie je neoddeliteľnou súčasťou každej cestnej stavby. V závislosti na potrebách danej stavby vieme prioritne zabezpečiť projektovú dokumentáciu a realizáciu dočasného dopravného značenia na kľúč.


Bezpečnostné prvky

 

- Cestné zvodidlá
- Tlmič nárazu

Veľmi dôležitou súčasťou dopravného značenia sú bezpečnostné prvky. Zabezpečujú plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. Účelom bezpečnostných prvkov je znížiť kinetickú energiu vozidla a zabezpečiť maximálnu ochranu osádky vozidla.


Dopravné gombíky

 

Dopravný gombík je vodiace optické zariadenie. Skladá sa z kvalitného oceľového odliatku a retroreflexného prvku. Dopravný gombík odráža svetlo reflektoru prichádzajúcich motorových vozidiel a pomáha k lepšej orientácií vodiča.


Zimná a letná údržba

 

Prostredníctvo našich strojov a zariadení vieme zabezpečiť kompletnú zimnú a letnú údržbu vrátane čistenia komunikácií a a opráv cestného telesa.


 


COLAS, s.r.o.
Rožňavská 1399/1
831 04 Bratislava – Nové Mesto
IČO: 35883022
DIČ: 2021845958
IČ DPH: SK 2021845958
@:
  colas@colassk.com